Yamaha Rhino Forum banner
2007 Yamaha Rhino 450 (Camo)
2008 Yamaha Special edition 700 EFI (Silver)
2007 Yamaha 660 Ducks Unlimited Edition (Camo)
2006 Yamaha 660 (Green)
2007 Yamaha 660 SE (Blue)
2012 Bennche Bighorn (varies)
2006 Yamaha 660 SE (Blue)
2006 Yamaha 660 (Orange)
Top